Energilise stiili siirdaja meeshaalele
See on EKI kõnestiilisiirdaja prototüüp. Proovida saab kuni 500k suuruste audiofailidega (WAV, soovitavalt 16bit, 16kHz) või lühemate tekstidega. Töötlemine võib võtta minuti. Mudel sobib eri häältele erinevalt. Failid kustutatakse 10 minuti pärast.
või

Saadetud, sünteesitud ja muudetud failid:
Näiteid: