Arendajale

Tekstikorpus — 1200 lugemiseks mõeldud lauset, mida oleme kasutanud võimalikult eriilmeliste häälikukombinatsioonide näidete kogumiseks.

Tähemärgipõhiste HMM ja DNN kõnesüntesaatorite konteinerid https://github.com/jaotus/grafeem-synthesizer

Häälikupõhine HMM kõnesüntesaator https://github.com/ikiissel/synthts_etV03

Merlinil põhinev kõnesüntesaator https://github.com/ikiissel/mrln_et_light

salvestaja.exe ja selle lähtekood

Hääldussõnastik — sõnavormid sagedusega 4 ja rohkem, sagedusjärjestuses. Kirjeldus ja viimane seis: https://heliraamat.eki.ee/mate/vaata.php