Kõnesalvestiste teisendused

Upload files

Küberneetika instituudi veebipõhise kõnetuvastajaga tehtud failikomplektis olevale Transcriberi formaadis (laiendiga .trs) faili kõnevoorude lauseteks jagamine. Kohtadesse, kus kõnevooru tekstis on lausepiir, lisab teisendus uue <Sync> elemendi selle lause algusajaga. Ajakood leitakse komplekti .json laiendiga failist. Laadige üles nii TRS kui JSON laiendiga failid ja teisendus tagastab uuendatud TRS faili, mida hiljem kasutada helifailist (.wav) kõnekorpuste treenimiseks sobivate üksiklausete väljavõtmiseks.