Kõneveeb on keskkond neile, kes tahavad endale ise meelepärase sünteeshääle luua. 

Sünteeshääle loomine koosneb kolmest etapist: 

1)  kõne salvestus ehk kõnekorpuse loomine; 

2) kõnekorpuse üleslaadimine:

3) sünteesimeetodi valik ning hääletrenn. 

Loodud sünteeshäält saate kasutada erinevates häälrakendustes.Kui tekkis huvi, siis logige sisse. Sisselogimisel kohustute järgima isikuandme kaitse seadust https://www.riigiteataja.ee/akt/12909389?leiaKehtiv.